Placówki naukowe

Adwokat Małgorzata Polańska posiada wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną placówek naukowych, w tym szkół wyższych, instytutów naukowych, w tym instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizujemy się w szczególności w zagadnieniach z zakresu:

  • Przepisów dotyczących stopni i tytułów naukowych,
  • Ustawy o szkolnictwie wyższym,
  • Ustawy o Polskiej Akademii Nauk
  • Transferu technologii i komercjalizacji.

Udzielamy również wsparcia prawnego w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Programów Ramowych UE.

© 2009-2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Polańska