Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje m.in:

 • reprezentację klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań,
 • przygotowanie oraz analizę umów (n.p. sprzedaż, najem, dzierżawa),
 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa spadkowego (nabycie i dział spadku).

W zakresie prawa nieruchomości oferujemy:

 • wsparcie w procesie nabywania nieruchomości obejmujące m.in
  • weryfikację umów zawieranych z pośrednikami w obrocie nieruchomościami,
  • umów deweloperskich,
  • weryfikację stanu prawnego nieruchomości,
  • udział w przygotowaniu i weryfikację umów na podstawie której nieruchomość jest nabywana,
  • uzyskanie zezwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości,
 • Reprezentację właścicieli lokali w kontaktach z deweloperami, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości,
 • Pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych,
 • Reprezentację w sprawach dotyczących przekształceń i podziału nieruchomości,
 • Wsparcie w zakresie zbywania nieruchomości,
 • Reprezentację w sprawach dotyczących służebności i zasiedzenia,
 • Wsparcie właścicieli i spadkobierców w sprawach dekretowych dotyczących odzyskiwania oraz odszkodowań za nieruchomości położone na terenie Warszawy
© 2009-2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Polańska