Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego kancelaria oferuje:

 • reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach prowadzonych przed sądami, sądami arbitrażowymi i organami administracji;
 • wsparcie i reprezentację w procesie negocjacji handlowych,
 • przygotowanie i analizę umów gospodarczych,
 • przygotowanie opinii prawnych,
 • wsparcie w zakresie odzyskiwania należności handlowych;
 • Due dillgeance przedsiębiorstw.

W zakresie prawnej obsługi spółek handlowych oferujemy:

 • doradztwo odnośnie do wyboru formy prawnej dla prowadzanej działalności gospodarczej,
 • zakładanie i rejestrację spółek,
 • wsparcie w procesie nabycia i zbycia udziałów/akcji,
 • obsługę spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym przygotowanie dokumentacji dla potrzeb posiedzeń organów spółek,
 • uczestnictwo w posiedzeniach zarządów spółek, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy w charakterze doradców i pełnomocników,
 • wsparcie w procesach zmiany i przekształcania spółek handlowych,
 • usługi związane z likwidacją spółek.

W szczególności kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółek z udziałem firm zagranicznych i cudzoziemców.

Kancelara adwokat

Małgorzaty Polańskiej

w zakresie prawa gospodarczego oferuje, między innymi: reprezentację przed sądami, organami administracji, wsparcie w negocjacjach, przygotowanie i analizę umów, przygotowanie opinii prawnych, wsparcie w odzyskiwaniu należności, due dillgeance, zakładanie i rejestrację spółek, obsługę spraw korporacyjnych oraz likwidację spółek.

© 2009-2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Polańska