Prawo ochrony środowiska

W sprawach z zakresu ochrony środowiska Kancelaria oferuje m.in.:

  • przeprowadzenie audytów środowiskowych (kompleksowej oceny spełniania przez przedsiębiorcę polskich i europejskich przepisów z zakresu prawa środowiska),
  • przygotowanie opinii prawnych z zakresu europejskiego i polskiego prawa środowiska,
  • prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorstw w zakresie prawa środowiska,
  • negocjowanie i opiniowanie umów z zakresu środowiska (np. umowy z organizacjami odzysku, umowy w zakresie gospodarki odpadami, przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi itp.),
  • analizę dokumentacji sporządzanej w związku z wdrażaniem systemu zarządzania środowiska w przedsiębiorstwie
  • analizę wpływu projektów aktów prawnych z zakresu środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.

Usługi prawne świadczymy w języku polskim, angielskim i francuskim.

© 2009-2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Polańska